Home

Mediavaardig: voor schoolteams PO en VO en leerlingen uit groep 5 t/m 8!

Fake nieuws? Sexting? Augmented Reality? Zomaar een paar sociale mediatrends die het nieuws domineren. Vanuit problemen en gevaren, maar voor wie goed kijkt ook vanuit kansen!
Deze trends maken duidelijk dat het steeds belangrijker wordt om kinderen al op jonge leeftijd mediawijs te maken. Wie niet mediawijs is heeft later minder kansen op werk, betekenisvolle sociale contacten en kan moeilijk volwaardig participeren in de maatschappij. Mediavaardig werkt daarom sinds 2010 aan de bevordering van mediawijsheid van leerlingen, leerkrachten en docenten middels innovatieve games en films.

Bekijk ons aanbod:

  • Een lespakket ter bevordering van mediawijsheid voor de groepen 5 t/m 8: met twee spannende games en twee lesfilms creëert u uitdagende lessen waarmee leerlingen op speelse wijze de mediawijsheidcompetenties oefenen. De lessen van Mediavaardig zijn uit te voeren door een mediacoach maar ook door de leerkracht, dankzij de uitgebreide handleiding en bijbehorende lestas.
  • #Mediawijsheid voor de klas: een spel voor schoolteams dat het gesprek stimuleert over de ontwikkeling en uitvoering van mediawijze activiteiten in de klas. Uit te voeren door een mediacoach of een enthousiaste leerkracht/docent of coördinator!

mediavaardig informatievaardigheden game basisonderwijs

De onderdelen kunnen als pakket, maar ook los worden besteld en sluiten aan op de vragen uit de Monitor Informatievaardigheden van de Bibliotheek op school.

De onderwerpen die in de spellen en films aan bod komen sluiten aan bij het curriculum van wereldoriëntatie en geschiedenis!

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes