Presentaties en trainingen

Mediavaardig verzorgt in het hele land inspirerende presentaties en trainingen voor mediacoaches, ICT-coördinatoren, schoolteams, schoolbesturen en andere belangstellenden over het gebruik van het lespakket. We doen dit ook op maat en denken graag mee over de toepassing van het pakket in uw praktijksituatie.

  • Een training duurt ca. 2-2,5 uur. In een training doorlopen we alle onderdelen en ervaren de deelnemers zelf de werking van de games, de films, de lesbrieven en de vragen uit het docentenspel. We zoomen in op de (bege)leidende rol van de mediacoach tijdens de les of spelsessie en er is ruimte voor uitwisseling onderling over de aanpak, de doelgroep, ervaringen enz.
  • Een presentatie van 45 minuten is ook mogelijk. We geven een aantrekkelijke preview in de diverse onderdelen van Mediavaardig, waaronder de games met lestassen, films met lesbrieven en het docentenspel. We gaan in op de achtergrond, geven voorbeelden van toepassing en laten zien hoe de licenties en tancodes werken.

Heeft u hiervoor belangstelling, of wilt u graag een presentatie/lezing/workshop rondom mediawijsheid in het algemeen? Neem dan contact met ons op via support@mediavaardig.nl

training_mediavaardig_informatievaardigheden_game

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes