De monitor informatievaardigheden

De Monitor de Bibliotheek op school brengt de meerwaarde van de (school)bibliotheek in kaart. De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerlingen van de groepen 4-8, voor leerkrachten en voor lees-mediaconsulenten. Naast aandacht voor het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen en het leesbevorderende gedrag van leerkrachten is er ook aandacht voor de informatievaardigheden van leerlingen en de stand van het onderwijs in informatievaardigheden.

 

Uit de monitor

monitor-2

Help! Het aantal leerlingen dat zonder hulp de juiste informatie kan vinden is nog te groot. Zo blijkt uit deze percentages.
monitor 2

Hier is nog een wereld te winnen. De restultaten laten zien dat leerlingen als ze eenmaal iets gevonden hebben niet verder kijken dan hun neus lang is. Hier ligt een belangrijke rol voor de mediacoach en leerkracht.

monitor informatievaardigheden

Uit deze tabel blijkt dat leerlingen haast nooit kijken of de informatie die ze gevonden hebben echt betrouwbaarheid is. Ook hier ligt weer een belangrijke rol voor bibliotheek en onderwijs.

Meer dan 70% van de scholen heeft de vragenlijsten in 2014 rondom informatievaardigheden ingevuld. Uit de resultaten van de monitor blijkt dat er niet overal structureel wordt gewerkt aan informatievaardigheden en dat leerlingen hulp nodig hebben. Het zoekproces is een proces dat ingeslepen moet worden en vraagt dus om structurele aandacht van school en bibliotheek. Het pakket informatievaardig past daarom naadloos in het lees/mediaplan van school en bibliotheek. De rol van de mediacoach is die van adviseur, ondersteuner en coach.

Meer lezen

Lees meer over De Monitor de Bibliotheek op school (externe link).

De Leesmonitor is een initiatief van Stichting Lezen, het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.

Uit de metingen van de Monitor van Bibliotheek op School blijkt dat leerlingen ondersteuning kunnen gebruiken om deze competenties op te bouwen. Betrouwbaarheid, actualiteit en volledigheid van informatie zijn belangrijke aandachtspunten in het zoeken en vinden van (digitale) informatie. De games en workshops zijn hulpmiddelen om in een afgeronde vorm, vakoverstijgend en op een speelse manier een aantal doelen rond informatievaardigheden te bereiken.
Er zijn zo direct een aantal kerndoelen[ii] bij betrokken, zoals van de vakken Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld.
Brand-Gruwel[iii] (2010) benadrukt de integratie van informatievaardigheden in de gewone lessen en de kans om authentieke problemen en taken te gebruiken. Dit spel geeft daar alle aanleiding voor.

[i] Mediawijsheid in het primair onderwijs: achtergronden en percepties / Amber Walraven, Tineke Paas, Ilona Schouwenaars. – mei 2013

[ii] Kerndoelen primair onderwijs

[iii] Informatievaardigheden voor leraren / Saskia Brand-Gruwel, Jaap Walhout. – 2010

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes