Leerdoelen

Het lespakket van Mediavaardig is gebaseerd op de monitor Bibliotheek op School voor informatievaardigheden: een vragenlijst die jaarlijks wordt afgenomen op scholen in het primair onderwijs. Deze vragenlijst is tot stand gekomen vanuit een literatuurstudie informatievaardigheden in het primair onderwijs door nextvalue research. Het lespakket is zoveel mogelijk afgestemd op de aangereikte theorie in dit onderzoek, zoals de indicatoren van Van Deursen en Van Dijk en Van Der Kaap en Schmidt.

 

Informatievaardigheden gaan onder andere over:

 • Hoe formuleer je een goede zoekvraag?
 • Wat staat er precies in de tekst?
 • Van wie is de informatie afkomstig?
 • Hoe weet je of de informatie betrouwbaar is?
 • En waar zoek je als er niets op internet is te vinden?

De SLO heeft het volgende genoteerd als het gaat over informatievaardigheden op school:

 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
 • De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale.
 • De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.

Naast de theorie rondom informatievaardigheden is ook naar het grotere plaatje gekeken; de tien mediawijsheidcompetenties van Mediawijzer.net. Het pakket sluiten aan bij o.a. de volgende competenties:

 • Begrijpen hoe media gemaakt worden: bewustwording (zender/ontvanger/ doel boodschap/nieuwswaarde).
 • Apparaten, toepassingen en software gebruiken (actieve vaardigheden)
 • Oriënteren binnen media omgevingen
 • Informatie vinden en verwerken (Big Six)
 • Reflecteren op eigen mediagebruik (reflectieve vaardigheden)

 

Lees meer

Lees meer over De Monitor de Bibliotheek op school (externe link).

Lees meer over de tien mediawijsheidcompetenties (externe link) http://www.mediawijzer.net/competentiemodel/

[i] Mediawijsheid in het primair onderwijs: achtergronden en percepties / Amber Walraven, Tineke Paas, Ilona Schouwenaars. – mei 2013

[ii] Kerndoelen primair onderwijs

[iii] Informatievaardigheden voor leraren / Saskia Brand-Gruwel, Jaap Walhout. – 2010

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes